Tips & Trix

Här kommer vi presentera lite förslag och annan information!


Ett förslag på hur ni kan lösa problemet med Östgötatrafikens nya biljettsystem.


Riktlinjer för Överförmyndaren i Norrköpings Kommun

Här hittar ni information och dokument för hanteringen av en God Man eller Förvaltare

Följ länken nedan till Norrköpings Kommuns hemsida
https://norrkoping.se/organisation/riktlinjer-regler-och-avgifter/riktlinjer

Riktlinjerna: Hittar ni sedan under delen Omsorg och Överförmyndarenheten här finns dokument som presenterar kvalifikationer och lämplighetskriterier samt arvodesnivåer och hantering för placering av huvudmans tillgångar.

Har ni frågor om innehållet i dessa dokument vänd er till Överförmyndarenheten i Norrköpings Kommun


Back To Top
loading