Nyheter


Förändring av årsavgiften!

Vårt försäkringspaket har förändrats och blivit bättre!!!

Det som förändrats är i vår Ansvarsförsäkring, i den ingår från Maj 2022, ett nytt efterskydd som fortsätter att gälla efter att vi har avslutat ALLA våra pågående förtroendeuppdrag!

Vi har då ett försäkringsskydd som är giltigt via den tidigare Ansvarsförsäkringen, denna avser t.ex. vår hantering av huvudmannens ekonomi! Vi får nu ett skydd som gäller i 3år efter att vi slutat betala in försäkringspremien till RFS!

Detta gör att vi nu är tyvärr måste höja vår medlemsavgift med 50kr/kalenderår från 350kr till 400kr!
I vårt dokumentarkiv o hittar ni ett inbetalningskort eller om man vill betala precis som tidigare in er avgift på 400kr direkt till vårt bankgiro !

Vi kan tyvärr inte administrera inbetalningar av avgift för mer än ett år i taget.


För att se när nästa styrelsemöte blir av gå till “Aktiviteter”

Back To Top
loading