Nyheter

Redovisningsmöte 23 Januari 2020

Vi har tillsammans med Överförmyndaren i Norrköping bokat in genomgång av redovisningen för 2019.
Då kommer Lise-Lotte Lekander och Sofie Sommansson till oss.

De kommer att presentera vad som måste vara med i årets redovisning
men också att ge er tips och råd hur ni gör er redovisning så bra som möjligt.

Vi behöver ha in en föranmälan från er om ni är intresserade.
Ni gör er föranmälan hos följande personer i styrelsen via e-post …
Susann Bäckman på susann523@hotmail.com
eller
Maarit Pajala på pajalamaarit@gmail.com
senast 20/1 – 2020

Informationsfolder från Överförmyndaren i Norrköping
Länk: Inför årsredovisning info


Nu är det dags att betala medlemsavgiften i Norrköpings God Man och Förvaltarförening!

Medlemsavgiften är 350 kr för kalenderåret 2020.
På årsmötet 2019 beslutades att årsavgiften behövde höjas med anledningen av premiehöjningar på våra försäkringar.

Det är viktigt att betalningen kommer in till föreningen innan årsskiftet då våra försäkringarna löper per kalenderår. Efter att er inbetalningen kommit till oss så meddelar vi RFS att betalning skett då gäller försäkringarna.
Försäkringarna är giltiga för ett kalenderår i taget.

Så kom ihåg att betala i god tid före årsskiftet så ni är försäkrade under hela nästa år!

Redan medlem här hittar ni inbetalningskort för 2020.
Ny medlem här hittar ni information och inbetalningskort för 2020


Uppmaning från Valberedningen

Till dig som är medlem i Norrköpings Godman- och Förvaltarförening
Vi söker dig som är beredd att ingå som ledamot i föreningens styrelse.
Du får även tipsa oss om någon du känner som du tror skulle vara intresserad av ett sådant uppdrag.

Till årsmötet 2020 är det valberedningens uppgift att föreslå vilka medlemmar som ska ingå i styrelsen.
Du som känner att du vill göra en insats för föreningen kontaktar någon av oss i valberedningen.

Anders Fernström
0739-061091
a.fernstrom@telia.com

Ola Bergström
0703-260807
ola-bergstrom@bredband.net

Back To Top
loading