Nyheter


ÅRSAVGIFT

Att betala in årsavgiften till föreningen.

Det är viktigt att man betalar in årsavgiften innan den 31/12 då och endast då är man försäkrad hela året.
dvs. man är då försäkrad från 1 januari till och med den 31 december.

Betalas avgiften däremot in senare under året gäller försäkringen från den dagen den är registrerad
och anmäld till RFS och fram till innevarande kalenderårets slut!
För att försäkringen skall gälla för er så behöver vi de första 8 siffrorna i ert Ert personnummer.

Avgiften är på 400kr för ett kalenderår!
Inbetalning kan göras till vårt bankgiro 5010 – 0486 direkt från er bank.

Vi behöver då veta några saker!
1. Skriva in för vilket år avgiften gäller
2. Ert namn och en aktiv e-postadress
3. Första 8 siffrorna i ert Ert personnummer

Vi kan tyvärr inte administrera inbetalningar av avgift för mer än ett år i taget.


För att se när nästa styrelsemöte blir av gå till “Aktiviteter”

Back To Top
loading