Nyheter


Föreningen behöver en ny kassör

Är DU intresserad av att vara aktiv i vår styrelse!
Vår kassör, sedan många år, har nu begärt att få bli entledigad från sitt uppdrag som kassör
och vill så snart som möjligt lämna över till någon ny!

Vi söker därför någon medlem som kan tänka sig att bli mer aktiv i styrelsen
och ta över som kassör för att hantera vår förenings ekonomi.
Det innebär att betala fakturor, upprätta medlemslistor för registrering till RFS och sköta den löpande redovisningen. Sedan ingår att göra ett bokslut till vårt årsmöte och vara tillgänglig för frågor från styrelsen och våra revisorer.

Har du frågor angående detta uppdraget hör av er till någon av oss som sitter i styrelsen för mer information, ni kan också skicka ett meddelande om intresse till vår valberedning!

Valberedningen består av: Ola Bergström, ola-bergstrom@bredband.net eller Anders Fernström, a.fernstrom@telia.com


Ny information om redovisningen 2020

Ny digital information från Överförmyndaren om 2020 års redovisningen
Dokumentet finns i vårt dokumentarkiv under 2021 och “Redovisning 2020”


ÅRSAVGIFT

Dags att betala in årsavgiften till föreningen.

Har man betalt in årsavgiften innan den 31/12-2020 är man försäkrad hela 2021. Betalar man däremot in senare under året gäller försäkringen när den registreras hos RFS fram till slutet på kalenderåret!
Inbetalningskort finns i dokumentarkivet eller så kan ni betala in direkt på vårt bankgiro 5010 – 0486.

Avgiften för 2021 är 350kr


För att se när nästa styrelsemöte blir av gå till “Aktiviteter”

Back To Top
loading