Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 350 kr för kalenderåret 2021.

På årsmötet beslutar vi om årsavgiften för kommande år!

Avgiftens storlek sätts för att täcka kostnaden för våra premierna på våra Ansvars- och Krisförsäkringar från försäkringsbolagen.

OBS!
Det är viktigt att betalningen kommer till föreningen innan årsskiftet då våra försäkringarna löper per kalenderår. Efter att er inbetalningen kommit till oss så meddelar vi RFS att betalning skett.

OBS! Försäkringarna gäller inte innan de är registrerade hos RFS.

Exempel:
Betalas avgiften till föreningen in i mars 2021 görs inte någon avräkning för tiden som redan gått på försäkringarna utan de gäller endast för hela kalenderåret 2021.

Back To Top
loading