Aktiviteter

Höstens Aktiviteter och Temamöten

Temamöten

Torsdagen 24 oktober klockan 18.00 – 20.00

LSS-verksamheten i Norrköping kommun
Vård- och omsorgskontoret i Norrköping kommer till oss för att prata om deras verksamhet och om boenden och hur deras handläggare ser på rollfördelningen mot Gode Män och Förvaltare.

Torsdagen 21 november klockan 18.00 – 20:00

Redovisningsmöte med Överförmyndarenheten
Personal från Överförmyndarenheten i Norrköping kommer och informerar lite om 2019 års redovisning.

Föranmälan

Vi kommer bjuda på lite kaffe och en kaka på mötet.
Så tänkte ni komma på någon av dessa temamöten behöver vi få in en föranmälan till vår e-post: info@norrkopingsgodman.se

OBS! Senast den 21/10 eller 18/11

Styrelsemöte

Torsdagen 24 oktober klockan 17.00 – 18.00

Styrelsemöte i Norrköpings Godman- och förvaltarförening.
Start 17:00 -18:00
Frågor som man vill ska hanteras på mötet skickas in 14 dagar innan till e-post: info@norrkopingsgodman.se
Välkomna

Här är adressen till våra Mötesplatser

Back To Top
loading