Styrelsen

Uppdrag i föreningenE-postadress

Ordförande: Mikael Lindman

Vice Ordförande: Maarit Pajala

Sekreterare: Kerstin Christopherson

Kassör: Päivi Rantala

Ledamot: Jill Månsson

Suppleant: Karin Skoglund

Suppleant: John-Erik Wilhelmsson

Webbmaster: Mikael Lindman

För kontakt med styrelsen använd detta formulär.

Valberedning

Är ni intresserad av att vara med och arbeta aktivt i vår föreningen kontakta då vår någon i styrelsen!

Back To Top
loading