Styrelsen

Uppdrag i föreningenE-postadress

Ordförande: Mikael Lindman

Ledamot: Maarit Pajala

Ledamot: Nada Suboticki

Ledamot: Päivi Rantala

Ledamot: Mattias Lindman

Suppleant: Tatiana Andersson

Suppleant: Susanne Bäckman

Webbmaster: Mikael Lindman

För kontakt med styrelsen använd detta formulär.

Valberedning

Är ni intresserad av att vara med och arbeta aktivt i vår föreningen kontakta då vår valberedning:

Ola Bergström, ola-bergstrom@bredband.net
Anders Fernström, a.fernstrom@telia.com

Back To Top
loading