Styrelsen

Uppdrag i föreningenE-postadress

Ordförande: Susanne Bäckman

Vice Ordförande: Mikael Lindman

Kassör: Tatiana Andersson

Sekreterare: Peter Linnemarin

Ledamot: Maarit Pajala

Suppleant: Anders Falk

Suppleant: Ulrika Fors

Webbmaster: Mikael Lindman

För kontakt med styrelsen använd detta formulär.

Valberedning

Är ni intresserad av att vara med och arbeta aktivt i vår föreningen kontakta då vår valberedning:

Ola Bergström, ola-bergstrom@bredband.net
Anders Fernström, a.fernstrom@telia.com

Back To Top
loading