Styrelsen

Uppdrag i föreningenE-postadress

Ordförande: Mikael Lindman

Vice Ordförande: Maarit Pajala

Sekreterare: Mattias Lindman

Kassör: Päivi Rantala

Ledamot: Jill Månsson

Suppleant: Karin Skoglund

Suppleant: John-Erik Wilhelmsson

Webbmaster: Mikael Lindman

För kontakt med styrelsen använd detta formulär.

Valberedning

Är ni intresserad av att vara med och arbeta aktivt i vår föreningen kontakta då vår valberedning:

Ola Bergström, ola-bergstrom@bredband.net
Anders Fernström, a.fernstrom@telia.com

Back To Top
loading