Föreningsinformation

Föreningens ändamål:
… att ta tillvara medlemmarnas intressen av gemensam karaktär
… att vara kontaktorgan för gemensamma frågor
… att anordna sammankomster med föredrag och diskussioner
… att informera om uppdraget som God man och Förvaltare

Norrköpings Godman- och förvaltarförening är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för gode män och förvaltare.
Vi är en mötesplats för personer med uppdrag i Norrköpings- Söderköpings- Finspångs- och Valdemarsviks kommun.

Föreningens uppgift är främst att:
–  Hjälpa medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag
–  Bistå våra medlemmarna i deras kontakter med anhöriga, institutioner, kommuner och myndigheter.

Vi vill försöka ge dig stöd i ditt uppdrag, tillfällen till erfarenhetsutbyte, föreläsningar och presentationer i aktuella ämnen och bilda nätverk.
Det är vår avsikt att bygga ut vårt nätverk, så att vi bättre kan utveckla kontakten mellan medlemmarna genom vår förening.

Ni kan alltid ta kontakt med någon i föreningens styrelse om ni har en specifik fråga eller vill ni vill diskutera mer kring hanteringen av ert uppdrag, som medlem är ni alltid välkommen att kontakta oss så ska vi försöka tillsammans diskutera fram ett förslag på en ev. lösning.

Kontakta oss om ni har önskemål om speciella föreläsningar och andra idéer som kan underlätta för våra medlemmar, ni kan skicka in informationen via våra formulär eller till vår e-post: info@norrkopingsgodman.se

Vi har ett nära samarbete med Överförmyndarenheten i Norrköping och har möjlighet att kontakta dem i särskilda frågor.

Kontakta styrelsen

Kontakta föreningen


Back To Top
loading