Norrköpings God Man och Förvaltarförening


ÅRSMÖTE UNDER HÖSTEN

Styrelsen har nu beslutat att flytta årsmötet till senare under hösten.
Har ni frågor om detta ta kontakt med någon i styrelsen.


Styrelsemöten

Vi har nu återupptagit att ha styrelsemöten i föreningen.

Styrelsen beslutade detta och följer rekommendationerna från FHM och regionen
vad gäller antalet deltagare under våra möten.


Webbsidan ska användas som ett informationsforum för personer med uppdrag som God Man och Förvaltare
och innehåller också en kontaktväg från er till föreningen och vår styrelse.

Back To Top
loading