Norrköpings God Man och Förvaltarförening


ÅRSMÖTE UNDER HÖSTEN

Styrelsen har nu beslutat att flytta årsmötet till senare under hösten.
Har ni frågor om detta ta kontakt med någon i styrelsen.


Inställda Möten

Styrelsen har beslutat att följa rekommendationerna från FHM och regionen att
tillsvidare ställa in alla möten och aktiviteter i föreningen.


Webbsidan ska användas som ett informationsforum för personer med uppdrag som God Man och Förvaltare
och innehåller också en kontaktväg från er till föreningen och vår styrelse.

Back To Top
loading