Norrköpings God Man och Förvaltarförening


VIKTIG INFORMATION OM FÖRENINGEN!

På vårt årsmöte 2024-05-14 såg styrelsen ingen annan lösning än att helt lägga ned vår förening
” Norrköpings God Man och Förvaltarförening”

Anledningen är att vi saknas medlemmar i föreningen som vill ställa upp och vara aktiva i styrelsen.

Styrelsen arbetar vidare till årsskiftet 2024/2025 med föreningen och som då kommer vara avslutad!


  • Vårt försäkringspaket med Ansvars- och Olycksfallsförsäkringen är betalda och giltiga för 2024.
  • För 2025 finns det ingen försäkringslösning ännu, men RFS arbetar på ett nytt upplägg, den informationen kommer från dem senare.
  • Styrelsen kommer att skicka ut ett informationsbrev med mer information till alla medlemmar.

Vill ni komma i kontakt med styrelsen under den här perioden är det via vår e-post Info@norrkopingsgodman.se

Back To Top
loading