Norrköpings God Man och Förvaltarförening


ÅRSMÖTE

Styrelsen återkommer snart med information om planeringen för vårt årsmöte för år 2020.


ÅRSAVGIFTEN

Nu är det dags att betala in årsavgiften till föreningen.

För mer information se under Nyheter


Information från Överförmyndaren

Ny information från Överförmyndaren om 2020 års redovisning
Läs mer under Nyheter


Inställda Möten

Styrelsen har beslutat att följa rekommendationerna från FHM och regionen att
tillsvidare ställa in alla möten och aktiviteter i föreningen.


Webbsidan ska användas som ett informationsforum för personer med uppdrag som God Man och Förvaltare
och innehåller också en kontaktväg från er till föreningen och vår styrelse.

Back To Top
loading