Norrköpings God Man och Förvaltarförening


Redovisning 2019

Vi har nu bokat ett möte med Överförmyndarenheten i Norrköping
för en genomgång av 2019 års redovisning.

Är ni intresserade läs mer i vänstermenyn under “Nyheter”


Webbsidan ska användas som ett informationsforum för personer
med uppdrag som God Man och Förvaltare
och innehåller också en kontaktväg från er till föreningen och vår styrelse.

Back To Top
loading