Norrköpings God Man och Förvaltarförening


Förändring av årsavgiften för 2023!

Vårt försäkringspaket har förändrats och blivit bättre!!!

Det som förändrats är i vår Ansvarsförsäkring, i den ingår från Maj 2022, ett nytt efterskydd som fortsätter att gälla efter att vi har avslutat ALLA våra pågående förtroendeuppdrag!

Vi har då ett försäkringsskydd som är giltigt via den tidigare Ansvarsförsäkringen, denna avser t.ex. vår hantering av huvudmannens ekonomi! Vi får nu ett skydd som gäller i 3år efter att vi slutat betala in försäkringspremien till RFS!

Detta gör att vi nu är tyvärr måste höja vår medlemsavgift med 50kr/kalenderår från 350kr till 400kr!
Ni som redan har betalat in avgiften för 2023 behöver nu göra en kompletterande inbetalning som gäller för nästa år med 50kr.

I vårt dokumentarkiv under 2022/ Medlemsinfo hittar ni ett inbetalningskort eller om man vill betala precis som tidigare in er avgift på 400kr direkt till vårt bankgiro !


Ny vägledande dom i högsta förvaltningsdomstolen kan slå hårt mot hemlösa!

Tidningen Syre har uppmärksammat domen i högsta förvaltningsdomstolen som fastslår att utsatta grupper inte kan få hjälp med att få en bostad om de har en god man. Då faller istället ansvaret på den Godemannen att lösa bostadsfrågan.

Har ni frågor om detta diskutera gärna med er handläggare hos Överförmyndaren vad det kan betyda för er!

Läs mer i dokumentet som finns i vårt Dokumentarkiv, under 2022/medlemsinfo.


Webbsidan ska användas som ett informationsforum för personer med uppdrag som God Man och Förvaltare
och innehåller också en kontaktväg från er till föreningen och vår styrelse.

Back To Top
loading