Norrköpings God Man och Förvaltarförening


Covidbevis för personer med förvaltare

På E-hälsomyndighetens webbsida finns alla information om hur man skaffar ett Covidbevis
och en instruktion för hur man går tillväga för de personer som har en förvaltare.
För mer information se… https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/

Om man behöver ett Covidbevis för någon person med förvaltare så laddar man ned
ett dokument som fylls i och skickas in till myndigheten tillsammans med ett aktuellt registerutdrag.


Webbsidan ska användas som ett informationsforum för personer med uppdrag som God Man och Förvaltare
och innehåller också en kontaktväg från er till föreningen och vår styrelse.

Back To Top
loading