Norrköpings God Man och Förvaltarförening


Medlemsavgift 2024

Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften till vår förening för 2024.

Avgiften om 400:- ska sättas in på BG 5010-0486 snarast.

Ange namn och de 8 första siffrorna på meddelanderaden, ex 1950XXXX.


I medlemsavgiften ingår medlemskap i vår förening och RFS.
Från medlemskapet i RFS ingår då en Olycksfalls- och krisförsäkring, samt en Försäkring för ren förmögenhetsskada.
Vill du veta mer om villkoren gå in på RFS hemsida.

OBS! Om du bytt e-postadress eller inte meddelat den till oss, skicka in den till info@norrkopingsgodman.se
Glöm då inte att notera ditt namn samtidigt.

Får ni denna faktura per post innebär det att vi saknar en aktuell e-postadress för er.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Ny vägledande dom i högsta förvaltningsdomstolen kan slå hårt mot hemlösa!

Tidningen Syre har uppmärksammat domen i högsta förvaltningsdomstolen som fastslår att utsatta grupper inte kan få hjälp med att få en bostad om de har en god man. Då faller istället ansvaret på den Godemannen att lösa bostadsfrågan.

Har ni frågor om detta diskutera gärna med er handläggare hos Överförmyndaren vad det kan betyda för er!

Läs mer i dokumentet som finns i vårt Dokumentarkiv, under 2022/medlemsinfo.


Webbsidan ska användas som ett informationsforum för personer med uppdrag som God Man och Förvaltare
och innehåller också en kontaktväg från er till föreningen och vår styrelse.

Back To Top
loading