Broschyrer

Information om uppdraget som God Man eller Förvaltare

Att vara God Man eller förvaltare vad innebär det, här kommer lite nyttiga broschyrer på hur ni startar ett uppdrag och vad som behöver göras.
Mer info om vilka möjligheter ni har att få hjälp av boenden, gruppboenden och hemtjänst i kommunen finns i följande dokument.

Information från RFS:
Rollkoll Aktörer – God Man och Förvaltare i relation till andra aktörer:
• Anhörig till en huvudman • Kontaktperson
• Personlig assistent • Boendepersonal
Rollkoll Huvudman – Vad gör en god man och förvaltare?

Information från Norrköpings Kommun:
Uppdrag som GM/FV – Uppdraget som God man och förvaltare

Information från Norrköpings God Man och Förvaltarförening
Komma igång som God Man – En liten startguide

Back To Top
loading